گواهینامه ها و افتخارات

گواهینامه ها و استاندارد های اخذ شده


  • گواهینامه استاندارد ملی ایران
  • گواهینامه ایزو 2008 – 9001
  • گواهینامه ایزو حلال
  • گواهینامه ایزو HACCP
  • شناسه نظارت سازمان غذا و دارو