فرم تماس با ما


شما می توانید از طریق فرم ذیل با ما در تماس باشید.

ما کجا هستیم


آدرس: کرمان بم نرماشیر (رستم اباد) خیابان ابن سینا

کدپستی: 7673163205

تلفن: 00983444270283

00989131420450

00989131442247

پست الکترونیک: info@merajdates.ir

ساعات کار


Monday - Friday 9am to 5pm

Saturday - 9am to 2pm

Sunday - Closed